اخبار

 • Construction HTML Template

  شروع ثبت نام دوره های جدید

  حسابداری به زبان ساده برای همه : (80 ساعت)
  با توجه به گسترش فعالیتهای اقتصادی و به دلیل کاربردی بودن علم حسابداری در میان تمام مشاغل ، داشتن اطلاعات کافی از این علم برای استفاده حداکثری از منابع در دسترس ما ضروری می باشد. اما پیچیدگیهای موجود در این علم و نداشتن دانش حسابداری برای مدیریت بر دارایی باعث می گردد تا کسب و کارها پس از مدت کمی که از شروع آنها می گذرد با مشکلات مالی مواجه شده و به مرور زمان این امر به ورشکستگی آن واحد می انجامد. در این دوره سعی شده است تا مطالب بگونه ای دسته بندی و آموزش داده شود تا تمامی افراد حتی کسانی که تا کنون آموزش حسابداری ندیده اند بتوانند پس از پایان دوره امور مالی و حسابداری کسب و کار خود را انجام دهند.

  [بیشتر...]

 • Construction HTML Template

  آغاز ثبت نام دوره حسابداری کاربردی ویژه اشتغال

  سطوح دوره آموزش کاربردی ویژه اشتغال 

  1) خدماتی و بازرگانی   مدت دوره : 60 ساعت    پیش نیاز : ندارد 

  سرفصلهاي دوره : تعاریف ، اصول و مفروضات ، معادله حسابداري ، آشنایی با صورتهاي مالی نهایی در حسابداري ، ماهیت حسـاب،  روش دسـتیابیبه سرفصلهاي حسابداري از مأخذ اظهارنامه مالیاتی ، آشنایی با شرکتها ، عملیات هزینه و درآمد در واحدهاي اقتصادي خدماتی تک مالکی ، عملیات خرید و فروش در واحدهاي بازرگانی تک مالکی ، روشهاي ادواري و دائمی ، روشهاي قیمت گـذ اري کـالا،  اسـتهلاك و امـوال،  تنخـواه گـردان، مالیات بر ارزش افزوده ، گزارشات فصلی خرید و فروش و ...

   

  [بیشتر...]

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.