اساتید و همکاران

شهرام شادی بخش
شهرام شادی بخش

عضوهیات مدیره

 
 

دکتر غلامحسین خورشیدی
دکتر غلامحسین خورشیدی

رئیس هیات مدیره

دکتر اکبر باقری
دکتر اکبر باقری

عضو هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره

دکتر علیرضا میرعرب
دکتر علیرضا میرعرب

مدیر عامل وعضو هیات مدیره

دکتر اویس باقری
دکتر اویس باقری

عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیر عامل

علی خورشیدی
علی خورشیدی

عضو هیات مدیره

دکتر محمد رنجبری
دکتر محمد رنجبری

عضو هیات مدیره غیرموظف

دکتر ابراهیم میرزایی
دکتر ابراهیم میرزایی

مدیر گروه آموزشی و پژوهش و فناوری علوم فنی و مهندسی

پژمان کیا
پژمان کیا

مدیر گروه آموزشی و پژوهش و فناوری بازار پول و سرمایه

حمید رضا قنبری
حمید رضا قنبری

مدیر مالی و اداری

سید حمید رضا دلبری
سید حمید رضا دلبری

کارشناس مالی و اداری

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.