اجرایی

اجرایی

شامل، عملیاتی نمودن طرحهای مطالعاتی و کاربردی در زمینه های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و فنی مهندسی به کمک افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با واحد فناور مدرسه مسیر شغلی (با توجه به مزیت های مالیاتی و بیمه ای تحت حمایت مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی تهران)

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.