تفاهم‌نامه همکاری مشاوران تدبیر

تفاهم‌نامه همکاری مشاوران تدبیر

در راستای تحقق سیاست‌ها و اهداف ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) درزمینه ترویج فعالیت‌های آموزشــــی و پژوهشی به‌منظور توسعه و ارتقاء توانمندی هولدینگ ها، شرکت‌های تابعه و کلیه زیرمجموعه‌های مرتبط با آن و با توجه به اهداف و مأموریت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، این تفاهم‌نامه فی‌مابین  گروه مشاوران تدبیر و موسسه مدرسه مسیر شغلی منعقد گردید.

دریافت تقویم آموزشی

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.