انعقاد تفاهم نامه و قراردادهمکاری با شرکت همکاران سیستم

انعقاد تفاهم نامه و قراردادهمکاری با شرکت همکاران سیستم

انعقاد تفاهم نامه و قراردادهمکاری با شرکت همکاران سیستم با بیش از 30سال سابقه در خصوص آموزش و برگزاری دوره های نرم افزارهای مالی حسابداری مالی  انبار داری و سیستمهای حقوق و دستمزد وجذب کاراموزان  حسابداری  باارائه مدارک معتبر و راهنمایی و جذب دانش اموختکان به بازار کار.

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.