پژوهشی و فناوری

پژوهشی و فناوری

شامل، انجام طرحهای پژوهشی و فناوری (مطالعاتی و کاربردی) اولویت دار کلیه سازمان ها، نهادها، مراکز علمی آموزشی خصوصی، دولتی و نیمه دولتی کشور در زمینه های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و فنی مهندسی

© careerpath.ir کلیه حقوق این سایت برای مدرسه مسیر شغلی محفوظ می باشد.